Velký sál na zámku Lnáře

Reprezentační Velký sál zámku.

Cena za poskytnutí Velkého sálu k uskutečnění svatebního obřadu činí: 5.000,- až 7000,-.

Cena 5000,- platí,pokud snoubenci využijí dalších služeb Zámku Lnáře ( svatební hostina nebo ubytování ).

( Uvedená cena obsahuje: Poskytnutí zámeckého sálu k svatebnímu obřadu, standardní výzdobu, přípitek, možnost fotografování v zpřístupněných prostorách zámku a zámeckém parku, parkování )

Zámecký park slouží k pořádání akcí a svateb

 Venkovní svatební obřad v zámeckém parku.

Základní cena za poskytnutí obřadního místa v zámeckém parku činí: 4.000,-

( Uvedená cena obsahuje: Poskytnutí obřadního místa, standardní aranžmá, přípitek, možnost fotografování v zpřístupněných prostorách zámku a zámeckém parku, parkování).

 

Kaple na zámku Lnáře

Církevní svatební obřad v zámecké kapli.

Cena za poskytnutí zámecké kaple činí: 5.000,-
( Uvedená cena obsahuje: Poskytnutí zámecké kaple k svatebnímu obřadu, standardní výzdobu, možnost fotografování v zpřístupněných prostorách zámku a zámeckém parku, parkování )

 

Další prostory Zámku Lnáře.

Cena poskytnutí dalších a netradičních prostor zámku jsou individuální: od 4.000,- do 8.000,-
( Konečná cena je závislá na aranžmá obřadního místa, organizačních náležitostech, využití dalších služeb apod. )

Uvedené ceny neobsahují:
Správní poplatek OÚ Lnáře a hudební doprovod svatebního obřadu, který zajišťujeme externími hudebníky.
( Konkrétní skladby se upřesňují zhruba 1 měsíc před obřadem nebo je, po dohodě, možné zajistit si hudební doprovod vlastní - hudebníci, CD apod.)